Ansökningskriterium – Vem kan söka?

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

• Du ska vara aktivt verksam inom en enhet som direkt eller indirekt arbetar med ”Blåljuslarm”
• Blivit drabbad av arbetsrelaterad ohälsa
• Forskar/utbildar inom ämnet god arbetsmiljö.
• Hjälpverksamhet för att öka livskvaliteten
• Arbetskamrat eller anhörig till arbetskamrat som behöver ekonomiskt stöd
• Föredömligt entreprenörskap för bättre arbetsmiljö
• Eget initiativ till bidrag

Vid frågor och/eller funderingar: kontakta oss på mail: kontakt@blåljusstiftelsen.se

Ansökningsprocess

Du gör ansökan online. Använd detta formulär. Ansökningar behandlas enligt stiftelsens stadgar och reglemente.

Beslut

Blåljusstiftelsen planerar att fatta beslut om bidrag/finansiering 2 – 4 gånger per år.

Ansökningsformulär