Det här gör vi

Vårt uppdrag är att med insamlade medel, stödja, stimulera, belöna och förgylla vardagen för personer/personal som är eller har varit delaktigt i ett ”blåljuslarm”. Stiftelsen kan även använda medel för att stödja andra ändamål som bidrar till insamlingsstiftelsens syfte.

Bakgrund

Ambulanssjuksköterskan Per-Anders Åström och två kollegor startade i början av 2011 en Blåljusstiftelse för att kunna hjälpa andra. Detta efter att Per-Anders själv blivit knivhotad på jobbet och sedan sjukskriven när stressen blev för stor. Tanken med stiftelsen var bland annat att ge extra stöd, som den enskilde individen inte kan få från annat håll. Exempelvis att erbjuda rekreation, stödja forskning inom arbetsmiljö med mera. I januari 2013 tog stiftelsens styrelse beslutet att avsluta Blåljusstiftelsens verksamhet. Arbetet med att driva stiftelsen blev så omfattande att styrelsen, på grund av personliga skäl, inte mäktade med uppgiften.

Medel som fanns i form av donationer, främst från företag, delades ut i sin helhet till Smedjebackens Räddningstjänst i Dalarna. En julidag 2012 omkom två brandmän och tre skadades när en utryckningsbil från deltidsbrandkåren i Smedjebacken störtade ned för en ravin.

Professionell stiftelse med Stiftelsenummer: 1028555 – Organisationsnummer hos Skatteverket: 802480-5726

Nu har vi gjort ett omtag, med en helt ny och rakt igenom professionell stiftelse. Alla givare garanteras att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna, minst 75 % av de totala intäkterna, går till ändamålet utan oskäliga omkostnader som får vara högst 25 % av de totala intäkterna.

Auktoriserad revisor Staffan Svedin, HQV Stockholm AB, granskar stiftelsens räkenskaper och förvaltning. Byrån har expertkunskap och speciell kompetens om insamlingsstiftelser.

Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB, Ulrica Lundberg, hjälper till med bokslut och utbetalningar. Pernilla Edwards, auktoriserad revisor hjälper till med rådgivning.

Blåljusstiftelsen samarbetar med Svensk Insamlingskontroll (90-konto), en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att vi är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning.

Firmateckning. Blåljusstiftelsens konton tecknas alltid av två styrelsemedlemmar i förening. Inloggning var för sig med BankID.