1. Insamling av information

1.1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, organisering, bearbetning, och radering.

1.2 Vilka personliga uppgifter samlas in?

Vi samlar in personliga uppgifter från dig när du:

  • kommenterar på ett artikel-inlägg.
  • skickar en förfrågan el. ansökan via kontaktformulär.
  • registrerar dig på vår webbplats.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar allmän information från din uppkopplade enhet och webbläsare, t.ex. uppgifter om programvara och hårdvara.

1.3 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Blåljusstiftelsen, org. nr 802480-5726, med adress Nyckelpigevägen 2, 374 51 Asarum, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan komma att användas för att:

  • Göra din upplevelse av Blåljusstiftelsens tjänster mer personlig
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra våra tjänster och service
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din ansökan, nyhetsbrev och marknadsföring. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

3. Utlämnande av information till tredje part

Personuppgifter kan komma att delas med personuppgiftsbiträden som hjälper oss att t.ex. driva våra tjänster eller vår stiftelse. Vidare kan personuppgifter lämnas ut till Blåljusstiftelsens samarbetspartners (t.ex. medstiftare). Vid delning till andra parter är det alltid med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser vidare att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan komma att delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, annonserings-syfte eller andra ändamål.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och de IT-system där våra tjänster lagras finns alla inom EU/EES.

4. Dataskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda dina uppgifter som överförs över internet och som lagras i våra databaser. Endast medarbetare eller personuppgiftsbiträden som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

5. Rättigheter till din information

5.1 Rätt till tillgång

Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan om hur vi lagrar din information och vi kan även exportera och dela den med dig, enligt din rätt till dataportabilitet.

5.2 Rätt till radering

Du kan också begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Registrerade användare kan begära radering direkt som inloggad.

6. Cookies

Vi använder cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

7. Samtycke

Genom att ge oss ditt samtycke och använda våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy.