Årsredovisning för Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse

Underskriven original Blåljuspersonalens_insamlingsstiftelse_ÅR_2020Styrelsen för Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse får härmed avge årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019.

Årsredovisningarna är upprättade i svenska kronor, SEK.

2020 – Läs hela årsredovisningen här:

2019 – Läs hela årsredovisningen här: 

2018 – Läs hela årsredovisningen här:

2020 – Läs Årsmötesprotokollet här:

2019 – Läs Årsmötesprotokollet här: