Välkommen till Blåljusstiftelsen!

Stiftelsen är bildad av tidningen Samverkan 112, Ferno Norden AB, Mago Scandinativa AB, Standby AB och Trentec Medical. Professionell samarbetspart är CISA / Linnéuniversitetet i Växjö.

Vi är en registrerad insamlingsstiftelse med tillsyn genom Länsstyrelsen Skåne.

Stiftelsenummer: 1028555   Organisationsnummer: 802480-5726

Vårt uppdrag är att med insamlade medel ekonomiskt stödja personal inom ”blåljuslarm” som drabbats av arbetsrelaterad ohälsa, stimulera och belöna utbildning och forskning inom ämnet god arbetsmiljö. Bedriva hjälpverksamhet till behövande för att öka deras livskvalitet. Stödja föredömligt entreprenörskap – för bättre arbetsmiljö. Lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.

Till våra ”Blåljuslarm” räknas SOS Alarm, Sjukvårdens larmcentral, Ambulanssjukvård, Räddningstjänst, Polis, Kustbevakning och Akutsjukvård (Akutmottagning, OP/Anestesi, Intensivvård samt Primärvård/Hemsjukvård).